نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی شرط‌بندی‌ مجازی فوتبال و راهکارهای پیشگیری از آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 132-105

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.416

سارا کشکر؛ فضائیل جاوید؛ حسین بهادر