تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


موانع و راهکارهای به‌کارگیری بازاریابی شبکه‌ای در ورزش کشور

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-1

فریده ایزدی شهنانی؛ سارا کشکر


تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.354

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی


طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-30

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.002

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری


نقش رسانه‌های اجتماعی در هویت اجتماعی آنلاین برند و وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی مشهد

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-38

ندا ضیائی قوچان عتیق؛ علی بنسبردی؛ پروین شوشی نسب


راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه‌ای ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 49-70

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.562

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری