تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-34

ملیحه فقیرگنجی؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی


مدلسازی نقش آمیخته بازاریابی (P7) بر وفاداری هواداران به برند باشگاه نساجی مازندران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

حسین عبدالملکی؛ روح الله کیانی؛ سید نعمت خلیفه؛ سید بهادر زکی زاده


تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.354

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی


طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-30

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.002

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری


مدل ساختاری رابطه بازاریابی درونی و مشتری‌گرایی با نقش میانجی انگیزه کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

پروانه نویدآرا؛ محبوبه روزبهانی؛ محمد سیاوشی