فصلنامه علمی "مطالعات بازاریابی ورزشی" دانشگاه کردستان در سال 1398 با شماره ثبت 85025 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ مجوز انتشار بصورت فصلنامه گردید.


 پژوهشگران محترم از اینکه نشریه  "مطالعات بازاریابی ورزشی" 

دانشگاه کردستان را برای انتشار پژوهش‌های علمی و کاربردی خود انتخاب کرده‌اید، متشکریم.

مدیر مسئول مجله


 فصلنامه علمی "مطالعات بازاریابی ورزشی" از اساتید،

پژوهشگران و متخصصان حوزه رشته مدیریت ورزشی دعوت می‌کند تا

مقالات پژوهشی خود را برای انتشار در نشریه ارسال نمایند.  

 تمامی مقالات این مجله مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 20 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد. همچنین این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.

 مقالات مجله  از شماره بهار 1399 دارای شناسۀ DOI  هستند.

فرم تعارض منافع نویسنده  با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

نشریه مطالعات بازاریابی ورزشی در سایت Magiran به آدرس ذیل قابل دسترسی است.

https://www.magiran.com/magazine/7994

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-151 

2. تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

صفحه 52-22

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع


3. تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

صفحه 72-53

محمدحسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ علی ابوالحسینی


6. ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

صفحه 133-116

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن