پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی (GSMS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله