پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی (GSMS) - پرسش‌های متداول