نویسنده = عزت اله شاه منصوری
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

عزت اله شاه منصوری؛ جواد سعادتمندی؛ سعادت اله صالحی


2. تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی (مورد مطالعه: هیات کشتی استان لرستان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-42

10.34785/J017.2020.751

سجاد طاری؛ اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری