پژوهش‌های حامی‌گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی (GSMS) - ورود کاربران