Reviewers

نام نام خانوادگی(داوران 1401)

دانشگاه

یکتایار، مظفر

دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،

یوسفی، بهارم

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

رمضانی نژاد، رحیم

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

دوستی، مرتضی

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

خاوری خراسانی، لیلی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه یزد

دهقان قهفرخی، امین

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

قاسمی، حمید

عضو علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

اندام، رضا

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

کاشف، سید محمد

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

علیدوست قهفرخی، ابراهیم

دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران.

قائدی، علی

شیراز

قاسمی سیانی، مجتبی

اصفهان

همتی نژاد، مهرعلی

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

عباسی، همایون

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

جلالی فراهانی، مجید

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

نوروزی سید حسینی، رسول

دانشگاه تربیت مدرس

خسروی زاده، اسفندیار

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

مرادی، محمدرضا

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،

خاوری خراسانی، لیلی

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه یزد

خدامرادپور، مژگان

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اسمعیلی، محسن

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پورسلطانی زرندی، حسین

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مشکل گشا، الهام

عضو هیئت علمی دانشگا آزاد اسلامی اصفهان

نظری، رسول

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

حسینی نیا، سید رضا

دانشگاه صنعتی شاهرود

عبدوی، فاطمه

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جوانی، وجیهه

مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

کشتی دار، محمد

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ازادفدا، شیوا

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران ، ایران.

سلطان حسینی، محمد

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

عظیمی، عادله

مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال

عبدالملکی، حسین


مرکز تحقیقات مراقبت های بالینی و ارتقای سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

خطیبی، امین

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

افروزه، محمدصادق

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران