تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

برای انجام این پژوهش نسخه الکترونیکی موجود در 15 نشریه علمی ـ پژوهشی ورزشی طی سال‌‎های (1387) تا (1397) جمع‌آوری گردید و تعداد 115 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و توسط نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعه‌های مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات برند، روی هم رفته 87/40 درصد از مقالات را به خود اختصاص داده است. از سویی هویت و یکی از زیر مجموعه‌های اصلی آن یعنی شخصیت برند با 17 درصد از دیگر پژوهش های پر طرفدار مرتبط با برند محسوب می‏‏شود. همچنین برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش نسبت به دیگر حوزه های برند با 9 درصد از چاپ مقالات وضعیت نسبتا خوبی دارد. در نهایت روش غالب در پژوهش‌های حوزه برند در ورزش، روش کمی با سهم تقریبی 78 درصد می‌باشد. تعداد 115 مقاله در طی 10 سال، کمیت قابل قبولی را نشان نمی‏دهد، افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه و همین طور افزایش تعداد مقالات چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی ـ پژوهشی به علت اهمیت و حساسیت این موضوع در صنعت ورزش، امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative content analysis of brand-related research trends in the Iranian sports industry

نویسندگان [English]

  • seyed morteza Azimzadeh 1
  • Reza Heydari 2
  • Masoud Darabi 2
  • kianoosh shajiee 3
1 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Ph.D. in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To conduct this research, the electronic version available in 15 sports scientific-research journals during the years (1387) to (1397) was collected and 115 articles were reviewed. The method used in the research was content analysis. Descriptive statistics (tables and graphs) were used to analyze the data by Excel software. The results showed; Brand equity and related sub-categories, including brand loyalty and associations, account for 40.87% of all articles. On the other hand, identity and one of its main subsets, namely brand personality, with 17% of other popular research related to the brand is considered. Also, personal brand or its newness is relatively good compared to other areas of the brand with 9% of articles published. Finally, the dominant method in brand research in sports is the quantitative method with an approximate share of 78%. The number of 115 articles in 10 years does not show an acceptable quantity. It is something that should be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports industry
  • Content Analysis
  • brand
  • research process