نویسنده = سید عماد حسینی
تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.354

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی


تاثیر احساسات بر رضایت، هواداری و مقاصد رفتاری هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 148-133

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.195

محمد پورکیانی؛ محمدرضا برومند؛ سید عماد حسینی؛ علی افروزه