اهداف و چشم انداز

این مجله علمی با هدف فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه بازاریابی ورزشی و به ­خصوص در حوزه تحقیقات بازاریابی ورزشی فعالیت خواهد کرد.

 


 

علاوه بر این، هدف نشریه کمک به توسعه علوم مدیریت و بازاریابی ورزشی با تأکید بر یافته‌های علمی و پژوهشی و دستاوردهای اساتید و پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، ارزیابی مقالات با رویکردهای کاربردی از اولویت برخوردار می‌باشند.