نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم‌های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-51

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.970

رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ فاطمه احمدی؛ محسن نوروزی