کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل گزارش و کنترل نمونه‌های بدون پاسخ‌ در مقالات بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 153-178

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.533

سردار محمدی؛ محسن حیدری توپکانلو؛ عابد محمودیان


تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 52-22

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.152

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع