کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
مطالعه پیش‌بینانه توسعه‌ گردشگری ورزشی استان آذربایجان‌شرقی براساس ابعاد گردشگری

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-97

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.419

رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئی؛ حوریه دهقان‌پوری