پدیدارشناسی نقش بازاریابی هوش مصنوعی بر افزایش فروش و صادرات کالاهای ورزشی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور کرمان

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/sms.2024.139803.1254

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه‌‌ی نقش بازاریابی هوش مصنوعی بر افزایش فروش و صادرات کالاهای ورزشی ایرانی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شد. این تحقیق یک مطالعه‌ی کیفی- اکتشافی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی، مدیریت بازرگانی و مهندسان نرم‌افزار بودند که با توجه به ماهیت پژوهش، با 15 نفر به شیوه گلوله برفی با مصاحبه‌‌های نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای اطمینان از پایایی و روایی تحقیق از توافق درون موضوعی و نظرخواهی از متخصصان و بازنگری نظر آن‌ها استفاده شد. رویکرد پدیدار شناسی با روش کلایزی (1976) انجام شد که پس از کدگذاری مصاحبه‌ها با روش پدیدارشناسی منجر به شناسایی 9مضمون اصلی و 53 مضمون فرعی شد. 9 مضمون اصلی شامل ( شناسایی دقیق ابعاد و شاخص های بازاریابی هوشمند، توسعه سئو، استفاده بیشتر از بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی محتوا، افزایش کیفیت کالاهای ورزشی ایرانی، مدیریت صحیح تبلیغات و فروش کالاهای ورزشی ایرانی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، پوشش دهی بازاریابی عصبی، به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، تبادل اطلاعات بین واحد بازاریابی و فروش) بود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای افزایش فروش و در نتیجه توسعه صادرات و سوددهی بیشتر سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه کالاهای ورزشی ایرانی باشد. پیشنهاد می‌شود به منظور اهمیت زیاد داده‌های با کیفیت در سیستم‌های بازاریابی هوش مصنوعی استفاده از نیروی انسانی متخصص در علم بازارابی همواره مورد توجه مدیران سازمان‌ها وشرکت‌ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the role of artificial intelligence marketing on increasing sales and exports of Iranian sports goods

نویسندگان [English]

  • asma fekrat 1
  • Akbar Jaberi 2
1 Lecture of payameenoor uni of Kerman
2 Associate Professor . Department of Sports Management, Shahid Bahonar University, Kerman
چکیده [English]

This research has conducted with the aim of the role of artificial intelligence marketing in increasing sales and exports of Iranian sports goods with a phenomenological approach. This research has an exploratory qualitative study with the phenomenological method. The participants in the research have experts in sports management, business management, and software engineers, and according to the nature of the research, 15 people have interviewed in a snowball manner with a semi-structured interview until the theoretical saturation of the interviews has reached. To ensure the reliability and validity of the research, intra-subject agreement and expert opinions were used and their opinions were revised. The phenomenological method has carried out with the method (Colaizzi, 1978), which led to the identification of 9 main themes and 53 sub-themes. 9 main themes include (accurate identification of smart marketing dimensions and indicators, SEO development, more use of digital marketing and content marketing strategies, increasing the quality of Iranian sports goods, correct management of advertising and sales of Iranian sports goods, use of artificial intelligence tools, coverage neuromarketing, employment of specialized human resources, exchange of information between marketing and sales units) have identified. The findings of this research can be used as a basis for increasing the sales and profitability of organizations and companies in the field of Iranian sports goods. It is suggested that for the high importance of quality data in artificial intelligence marketing systems, the use of human resources specialized in marketing science should always be considered by managers of organizations and companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence marketing"
  • Iranian sports goods"
  • Recommended system"
  • NLP system"
  • "
  • Sentiment analysis system"