ارائه مدل تاثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جذب مخاطبان رشته ورزشی فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

10.22034/sms.2024.140777.1314

چکیده

هدف کلی این تحقیق ارائه مدل تاثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جذب مخاطبان رشته ورزشی فیزیک بوده و پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ورزشکاران رشته ورزشی فیزیک که در باشگاه‌های بدنسازی شهر رشت حضور داشتند. تعداد حجم نمونه آماری با توجه به تعداد سوالات پرسشنامه 400 نفر تعیین گردید. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی اهداف پژوهش، از تکنیک تحلیل ساختار‌های عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزار 3 PLS ضرایب مسیر برای متغیرها بررسی و مدل تاثیر بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جذب مخاطبان رشته ورزشی فیزیک ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب بر جذب مخاطبین تاثیر معنی‌داری دارند و وب‌سایت‌ها و توییتر (ایکس) بر جذب مخاطبین تاثیر ندارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای در نظر گرفتن معایب این شبکه‌ها، از مزایا و قابلیت‌های آنها در پیشبرد اهداف ورزشی (معرفی و تبلیغات) و اطلاع‌رسانی به تمام اقشار جامعه بدون هیچ محدودیتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

presenting a model of the impact of marketing in social networks on attracting contacts in the physics sports field

نویسندگان [English]

  • Behnam Asheghi 1
  • mohammad hematinezhad 2
  • Mohammad Chehrehgosha 3
1 PhD Sport Management Student, University of Guilan
2 Assistant Professor of rahbord shomal university
3 Master student in Sports Management of Rahbord Shomal University
چکیده [English]

The general purpose of this research is to provide a model of the impact of marketing in social networks on the attraction of physics sports audience and the current research is applied, descriptive and correlational. The statistical population of this research is physical sports athletes who were present in the gyms of Rasht city. The number of statistical sample was determined according to the number of questions in the questionnaire of 400 people. Field data collection method, standard questionnaire data collection tool and data analysis method, structural equation modeling were used. After the descriptive analysis of the variables in order to investigate the objectives of the research, the technique of factor structure analysis and path analysis was used, and by using PLS 3 software, the path coefficients for the variables were investigated and the effect of marketing in social networks on the attraction of the audience of physics sports was investigated. Presented. The results of the research showed that Instagram, Facebook and YouTube have a significant effect on attracting contacts, and websites and Twitter (X) do not have an effect on attracting contacts; Therefore, it is suggested that instead of considering the disadvantages of these networks, their advantages and capabilities should be used in promoting sports goals (introduction and advertising) and providing information to all sections of the society without any restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • sports field of physics
  • digital marketing
  • sports management