نویسنده = ������������ ����������
اولویت بندی پیامدهای تداعی قدیمی بودن برندهای ورزشی

دوره 4، شماره 3، آبان 1402

10.22034/sms.2023.62747

شعیب جلیلیان؛ بهرام یوسفی


شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-1

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.783

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ فرزاد امیری