نویسنده = ������������������ ��������
تاثیر احساسات بر رضایت، هواداری و مقاصد رفتاری هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 148-133

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.195

محمد پورکیانی؛ محمدرضا برومند؛ سید عماد حسینی؛ علی افروزه


شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-129

10.34785/J017.2020.386

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی