نویسنده = �������������� ��������
طراحی الگوی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

علی کریمی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ شهاب بهرامی