نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری کارآیی نسبی هیات‌های ورزشی استان البرز با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 104-73

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.364

سحر دهقان نیری؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس رضایی پندری