کلیدواژه‌ها = مشتری
تعداد مقالات: 2
تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر کیفیت خدمات در باشگاه‌های ورزشی شهر کرج

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-64

10.34785/J017.2020.948

محمدصادق سعادت؛ محمدرضا مرادی؛ علیرضا امیدی


شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-129

10.34785/J017.2020.386

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی