کلیدواژه‌ها = انگیزه مشارکت ورزشی
تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 220-187

10.22034/sms.2022.62418

حامد بروشک؛ سید نعمت خلیفه؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش