کلیدواژه‌ها = باشگاه بدن‌سازی
نقش رسانه‌های اجتماعی در هویت اجتماعی آنلاین برند و وفاداری مشتریان باشگاه‌های ورزشی مشهد

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 67-38

ندا ضیائی قوچان عتیق؛ علی بنسبردی؛ پروین شوشی نسب