پیش‌بینی ماندگاری مشتریان باشگاه‌های ورزشی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/sms.2024.140657.1302

چکیده

تکنیک داده کاوی با افزایش داده‌های جامع که با موفقیت در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، ما را قادر می‌سازد تا دانش پنهان را برای تأثیرگذاری بر خدمات ورزشی پیدا کنیم. تمرکز پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه (KNN)، بر پیش‎بینی ماندگاری مشتریان باشگاه‌های است. جامعه آماری این مطالعه توسعه‌ای-کاربردی مربوط به 724 ورزشکار بود که در فراخوان اینترنتی (واتس آپ، اینستاگرام، تلگرام و ...) با تکمیل پرسشنامه در پژوهش حاضر شرکت نمودند. بعد از حذف پرسشنامه‌های فاقد شرایط نهایتاً تعداد 537 ورزشکار در رده سنی 20 تا 60 سال در پژوهش حاضر شرکت نمودند. پرسشنامه الکترونیکی، ناشناس و محقق ساخته دارای 75 عامل مربوط به رضایت‌مندی مشتریان بود، که بر اساس بازخورد دریافتی، تغییرات متعددی در پرسشنامه ایجاد گردید و نهایتا 18 عامل به‌عنوان عوامل اصلی ریزش یا ماندگاری مرتبط با امکانات و شرایط سالن‌های ورزشی انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در حوزه مرتبط بررسی شد. نتایج نشان داد الگوریتم KNN می‌تواند با دقت 4/73 % درصد و صحت 6/71 % درصد ماندگاری مشتریان سالن ورزشی خصوصی که تکرار خرید دارند را پیش‌بینی کند. این مطالعه نشان داد با کشف الگوها و روابط پنهان در داده‌ها، احتمالا به‌درستی می‌توان از این الگوریتم برای بهبود کیفیت مدیریت اماکن ورزشی جهت جلوگیری از ریزش و ماندگاری بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the retention of customers of sport gym using the K-nearest neighbor algorithm

نویسنده [English]

  • Javad Shahlaee Bagheri
Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The technique of data mining by augmenting the comprehensive data successfully used in different areas enables us to find the hidden knowledge to influence sports services. The focus of this research is on predicting the retention of club customers using the K-nearest neighbor algorithm (KNN). The statistical population of this developmental-applied study was related to 724 athletes who participated in the online invitation (WhatsApp, Instagram, Telegram, etc.) by completing the questionnaire in the present study. After removing the unqualified questionnaires, finally, 537 athletes in the age group of 20 to 60 years participated in the present study. The electronic, anonymous and self-made questionnaire had 75 factors related to customer satisfaction, based on the received feedback, several changes were made in the questionnaire and finally 18 factors were selected as the main factors of drop or retention related to the facilities and conditions of sports clubs. The face validity of the questionnaire was checked by 5 university professors and experts in related fields. The results showed that the KNN algorithm can predict with 73.4% accuracy and 71.6% accuracy the retention percentage of private club customers who repeat purchases. This study showed that by discovering hidden patterns and relationships in the data, it is possible to use this algorithm correctly to improve the quality of management of sports facilities in order to prevent falling and maintain more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gym
  • Prediction
  • KNN Algorithm
  • Retention