نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی