نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


2. تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 72-53

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.391

محمدحسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ علی ابوالحسینی