نویسنده = مهوش نوربخش
تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند سبز محصولات ورزشی

دوره 4، شماره 3، آبان 1402، صفحه 37-52

10.22034/sms.2023.62832

حمیدرضا تهمتن؛ مهدی کهندل؛ مهوش نوربخش؛ محی الدین بهاری