نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده از محصولات ورزشی بر نیت خرید مصرف کنندگان در شهرستان اردبیل

دوره 4، شماره 3، آبان 1402

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ فرشته کیانی؛ حانیه خاوندی زاد اقدم


استراتژی اخذ و میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران مطالعه موردی: بازی‌های نظامیان جهان (سیزم)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 45-59

فرهاد فتحی؛ مهرداد محرم زاده؛ علی اصغر وحدتی پور؛ محمد سیوان نوری


راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه‌ای ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 49-70

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.562

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری