تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش های بازاریابی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، بخش مدیریت بازرگانی و کسب وکار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار،بخش مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکدۀ مدیریت وحسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک، بخش مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب‌سنجی بر پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش‌ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم‌افزار vos viewer مصورسازی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده افزایش کمی پژوهش‌ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه‌ها، دانشگاه‌ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم‌استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می‌سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت‌اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف‌کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم‌آیندی واژگان با مشخص کردن جریان‌های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه‌های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال‌های گذشته، پژوهش‌ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف‌کننده محور حرکت کرده‌اند و نقش مصرف‌کنندگان ورزشی به‌عنوان هم‌آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

bibliometric analysis of the global trends on sport marketing research

نویسندگان [English]

  • mostafa esmaeili mahyari 1
  • Hamid Reza Irani 2
  • Vahid Normandipour 3
1 PhD of Business management, Marketing, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi College, University of Tehran, Ghom, Iran.
2 Assistant professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi College, University of Tehran, Ghom, Iran.
3 Master student of Business Management, Electronic commerce, Department of Business Administration Faculty of Management and Accounting, Farabi College, University of Tehran, Ghom, Iran.
چکیده [English]

Due to  increasing  popularity of   marketing  among sport managers  and  it's usage  in sport,  this topic  has attracted  the attention of  scholars.  In this regard reviews play an important role in conceptualization of this field.  In spite of their valuable insight but they might be affected by author’s way of thinking. Also, they are usually focused on special segment in the whole field unable to show the comprehensive image. But quantitative studies have repetitive process showing higher reliability and enable scholars to present the whole field,   offering a comprehensive perspective.  Accordingly bibliometric review is a quantitative study showing the development of the field as integrating with mapping software creating network based on intellectual, conceptual and social structure.  As there is a lack in the literature in terms of bibliometric study of sport marketing, the objective of the current study is conducting bibliometric review on research undertakings in sport marketing enabling exhaustive understanding of its trend. The current article as a descriptive study considered all articles since beginning, till the end of 2021 as statistical population. In order to find appropriate articles, the literature examined and related keywords were identified. In addition, some criteria for inclusion and exclusion of articles were determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Marketing
  • Bibliometric Analysis
  • sponsorship
  • Social media marketing