دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1401 
2. نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

صفحه 57-30

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری


4. طراحی مدل جذب و مشارکت مردم به گردشگری ورزشی (عوامل، چالش ها و راهبردها)

صفحه 113-80

مهرعلی همتی نژاد؛ حسین براخاص؛ علی صفاتیان؛ لیلا شهبازپور


5. تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش های بازاریابی ورزشی

صفحه 143-114

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی پور


7. تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری؛ مهدی طالب پور؛ فائزه سعدآبادی