نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 98-119

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.193

رسول نظری؛ علیرضا داوری؛ مسعود نادریان


2. ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 128-110

10.34785/J017.2020.975

الهام مشکل گشا؛ رسول نظری