نویسنده = رضا حیدری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 53-74

رضا حیدری؛ کیانوش شجیع؛ سید مصطفی معاون افشاری؛ مهناز گل گلی


2. تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 52-22

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع