نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی بر برند شهری (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

دوره 3، شماره 1، بهار 1401

احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری؛ مهدی طالب پور؛ فائزه سعدآبادی


4. تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 52-22

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.152

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع