کلیدواژه‌ها = بازاریابی سبز
تعداد مقالات: 4
تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 171-144

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.006

فاطمه رضائی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ توحید آقایی


تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 120-146

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.766

فریبرز درویشی هرزویلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهر رستمی