کلیدواژه‌ها = مشتریان
مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با‌سابقه‌ باشگاه‌های تندرستی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 98-68

10.22034/sms.2022.62415

حسین علی محمدی؛ حسین کردلو؛ جواد ادبی فیروز جاه؛ نرگس گرامی


ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 133-116

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.888

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن