نویسنده = �������������������� ��������
مدلسازی نقش آمیخته بازاریابی (P7) بر وفاداری هواداران به برند باشگاه نساجی مازندران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

حسین عبدالملکی؛ روح الله کیانی؛ سید نعمت خلیفه؛ سید بهادر زکی زاده


نابرابری جنسیتی در صحه گذاری ورزشی؛ شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-12

10.22034/sms.2023.62665

حسین عبدالملکی؛ بهاره خلیلی؛ فاطمه زرسینه؛ مریم صادقی؛ زهرا فتحی