نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه‌ای ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 49-70

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.562

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری


2. ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 133-116

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.888

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن