کلیدواژه‌ها = بازاریابی
ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 98-119

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.193

رسول نظری؛ علیرضا داوری؛ مسعود نادریان


تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-48

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.354

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی


ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 133-116

https://www.doi.org/10.34785/J021.2020.888

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن