کلیدواژه‌ها = وفاداری
تعداد مقالات: 4
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های آمادگی جسمانی با نقش میانجی تصویر و شهرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 60-30

حمیدرضا گوهر رستمی؛ کبری پور یوسفی؛ نوشین بنار؛ سمانه نظری


شناسایی و اولویت بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-129

10.34785/J017.2020.386

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی