دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1400، صفحه 1-176 
1. تحلیل محتوای سایت‌های فروش اینترنتی محصولات ورزشی

صفحه 1-20

یاسمن رحمانی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


2. تعیین عوامل موثر بر ارتقائ برند پوشاک ورزشی منتخب کشور

صفحه 21-48

سحر بابائی نژاد؛ ناهید اتقیاء؛ سید عماد حسینی