کلیدواژه‌ها = بازاریابی ورزشی
تعداد مقالات: 5
1. نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 1، بهار 1401، صفحه 57-30

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری


2. تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش های بازاریابی ورزشی

دوره 3، شماره 1، بهار 1401، صفحه 143-114

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی پور


3. تحلیل گزارش و کنترل نمونه‌های بدون پاسخ‌ در مقالات بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 153-178

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.533

سردار محمدی؛ محسن حیدری توپکانلو؛ عابد محمودیان