کلیدواژه‌ها = بازاریابی ورزشی
نابرابری جنسیتی در صحه گذاری ورزشی؛ شناسایی موانع حضور ورزشکاران زن ایرانی در تبلیغات ورزشی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-12

10.22034/sms.2023.62665

حسین عبدالملکی؛ بهاره خلیلی؛ فاطمه زرسینه؛ مریم صادقی؛ زهرا فتحی


نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سواد دیجیتال در بازاریابی دیجیتال کافه‌ها و فروشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-30

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.002

سعید فرهادی سوادرودباری؛ جبار سیف‌پناهی شعبانی؛ مصطفی جعفری؛ تکتم سالاری


تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش های بازاریابی ورزشی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-114

https://www.doi.org/10.34785/J021.2022.005

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی پور


تحلیل گزارش و کنترل نمونه‌های بدون پاسخ‌ در مقالات بازاریابی ورزشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 153-178

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.533

سردار محمدی؛ محسن حیدری توپکانلو؛ عابد محمودیان