دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-151 
2. تحلیل محتوای کمی روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران

صفحه 52-22

سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا حیدری؛ مسعود دارابی؛ کیانوش شجیع


3. تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

صفحه 72-53

محمدحسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ علی ابوالحسینی


6. ارتباط بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

صفحه 133-116

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ مهرداد محرم زاده؛ نسرین عزیزیان کهن