موضوعات = مدیریت ورزشی، بازاریابی
طراحی الگوی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

علی کریمی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ شهاب بهرامی


طراحی مدل شایستگی‌های بازاریابان ورزشی ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-52

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.646

حسین زارعیان؛ محمدحسن عبدالهی؛ فهیمه میرزایی؛ لیلا دست آموز؛ سجاد غلامی ترکسلویه


امکان‌سنجی اکولوژیکی - انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی در مناطق کویری (موردمطالعه: استان قم)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 100-130

https://www.doi.org/10.34785/J021.2021.409

احسان محمدی ترکمانی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ آرمان جبرائیلی