دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

دو داستان باورپذیر از آینده صنعت ورزش با تأکید بر نقش استارتاپ‌های ورزشی: سناریونگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

10.22034/sms.2024.140308.1278

زینب خالقی آرانی؛ مینا مستحفظیان؛ داود نصراصفهانی


هماهنگی تئوری های نظری و تجربی: رونمایی از پتانسیل مالتی گراند تئوری (MGT)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.22034/sms.2024.140646.1301

محمد عباس زاده؛ سجاد پاشایی؛ حاجی دوران؛ حامد گل محمدی