دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط‌های پرخطر اجتماعی با تأکید بر بهبود امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

حجت الله ابوالفتحی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


طراحی الگوی تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی به منظور تاثیر بر تمایل مشتریان محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

علی کریمی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی؛ شهاب بهرامی