دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی راهکارهای کاربردی سازی رویدادهای ورزشی محلی در جهت پویایی محیط‌های پرخطر اجتماعی با تأکید بر بهبود امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

حجت الله ابوالفتحی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


رابطه اوقات‌فراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجی‌گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

مرجان صفاری؛ فریبا فیاضی؛ رسول نوروزی سید حسینی