دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدلسازی نقش آمیخته بازاریابی (P7) بر وفاداری هواداران به برند باشگاه نساجی مازندران با میانجیگری تبلیغات دهان به دهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1402

حسین عبدالملکی؛ روح الله کیانی؛ سید نعمت خلیفه؛ سید بهادر زکی زاده


مدل ساختاری رابطه بازاریابی درونی و مشتری‌گرایی با نقش میانجی انگیزه کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

پروانه نویدآرا؛ محبوبه روزبهانی؛ محمد سیاوشی